„ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA“

 

Ponúkame vám naše služby v oblasti realizovania školskej a rovesníckej mediácie na školách

 

„Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

https://www.aveprosperita.sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia/