JANUÁR 2018: ZOSÚLAĎOVANÍM RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA (Prvá časť) : Podpora rovnosti príležitostí a kvality života žien zosúlaďovaním rodinného a pracovného života