2%

leták

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby s udajmi

 

Prvý krát

sa uchádzame a prosíme

vás o podporu 2%,

 aby sme dokázali pomôcť aj tento rok,

 v oveľa väčšom rozsahu.

 

Naša organizácia je otvorená každému kto sa necíti v pohode alebo vie, že tam smeruje a chce pre seba niečo urobiť. Ponúkame workshopy zážitkovou formou zamerané na komunikáciu, sebarozvoj, sebapoznanie, riešenie problémov doma aj v práci, motiváciu, asertivitu, reštart, párové stretnutia, teambuildingy. Individuálnymi ale aj skupinovými diskrétnymi stretnutiami s lektorkami z praxe s rešpektovaním osobnosti každého účastníka.

 

V uplynulom roku sme:

  • poskytli desiatky bezplatných konzultácii pre mužov aj ženy, ktorí potrebovali pomoc a podporu,
  • pomohli vo viac ako 10 bezplatných niekoľkonásobných sociálnopsychologických výcvikoch pre mužov a ženy,
  • zorganizovali vianočné čítanie a darčeky pre deti,
  • zorganizovali kurzy posunkových jazykov
  • a iné aktivity, ktoré nájdete na našej stránke.

 

Získané prostriedky chceme použiť na viaceré činnosti a aktivity nášho občianskeho združenia Ave ProsperitA počas roka v prospech detí, mužov a žien, jednotlivcov, párov, skupín,  zdravotne znevýhodnených na ich rozvoj a podporu.

 

Ak by ste chceli takýmto spôsobom podporiť naše občianske združenie

Ave ProsperitAa ĽUDÍ pre ktorých to robíme,

BUDEME VÁM VEĽMI VĎAČNÍ.

 

O použití získaných prostriedkov budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky https://www.aveprosperita.sk, kde sa môžete dočítať o našich doterajších aktivitách.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte:

PhDr. Denisa Morongová, 0908 866 816