Články

APRÍL 2018: Zamestnávateľ a jeho podpora na zosúladenie rodinného a pracovného života – oblasť podpory, prípadne poskytovania služieb pre zamestnancov a ich rodiny (štvrtá časť) Oblasť podpory, prípadne poskytovania služieb pre zamestnancov a ich rodiny

MAREC 2018: Zamestnávateľ a jeho podpora na zosúladenie rodinného a pracovného života – oblasť úpravy pracovného času (tretia časť) Zamestnávateľ a jeho podpora na zosúladenie rodinného a pracovného života – oblasť úpravy pracovného času

FEBRUÁR 2018: Podpora zosúladenia pracovného a rodinného života na základe legislatívnych ustanovení štátu (Druhá časť) Podpora zosúladenia pracovného a rodinného života na základe legislatívnych ustanovení štátu

JANUÁR 2018: ZOSÚLAĎOVANÍM RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA (Prvá časť) : Podpora rovnosti príležitostí a kvality života žien zosúlaďovaním rodinného a pracovného života  

Realizovaný projekt: SOM VÝNIMOČNÝ1