Kalendár

Informácie o udalosti

 • Št
  01
  okt
  2020
  Pi
  02
  okt
  2020

  Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

  09:00hodHerľany

   

  Multidisciplinarne intervencie III Herľany

  Workshop Zavazna prihlaska a súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Ave ProsperitA v spolupráci s   Coachingplus

  vás pozývajú na

  Multidisciplinárne intervencie v rozvode III

  01. – 02. októbra 2020

   

  Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce

  s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej, rozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

   

  Cieľová skupina účastníkov:
  Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

   

  Ciele workshopu

  • Psychodynamika rozvodových procesov
  • Tímová spolupráca v rozvodoch: modely tímovej spolupráce, koordinačná rola, utváranie multilaterálnych kontraktov
  • Reportovanie a písanie záznamov
  • Etika profesionálnej praxe
  • Kazuistiky, Programy a príklady dobrej praxe
  • Supervízia prípadov

   

  Miesto konania: Herľany, Učebno-výcvikové zariad. Herľany.

   

  Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína  hodinu pred začiatkom výuky)

   

  Lektori: Zuzana Zimová a Vlado Hambálek
  Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

   

  Cena: 89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

   

  Prihlásenie do: 20.8.2020

   

  Prihláška: v prílohe alebo bude záujemcom zaslaná

   

  Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

   

  Ubytovanie je možné rezervovať na t.č. 0905 811 097, priamo u pani Marty Sabadkovej
  Učebno-výcvikového zariad. Herľany pár krokov od realizovania workshopu.

  Stravovanie je možné priamo v zariadení. Pokiaľ potrebujete inú  stravu ako napr. vegetariánsku a pod. prosím uveďte svoje požiadavky do prihlášky.

   

  Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, +421 908 866 816, info@aveprosperita.sk

   

   

   

  Lektori:

  Vladimír Hambálek, Mgr.

  Psychoterapeut, mediátor – v rozvodovej aj porozvodovej situácii, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

  Zuzana Zimová, Mgr.

  Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte a pracuje aj ako mediátorka v rozvodovej a porozvodovej situácii. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.