Kalendár

Informácie o udalosti

 • Pi
  17
  nov
  2017

  SEBAROZVOJ a KOMUNIKÁCIA

  17-18.11.2017Herľany

   

  Pozývame Vás na jeden zo sociálnopsychologických výcvikov

  SEBAROZVOJ a KOMUNIKÁCIA

  17. a 18.11.2017 v Herľanoch

   

  • Pre tých, ktorí sa chcú zastaviť, zamyslieť nad sebou, stanoviť si nové priority a znovu začať naplno aktívne žiť.
  • Zaujímajú sa o seba, vlastný rozvoj, chcú zlepšiť komunikáciu u seba, v domácom či pracovnom prostredí. Uvedomujú si  to a chcú s tým niečo robiť.
  • Aj pre tých, ktorí sa cítia unavení, vyčerpaní, frustrovaní, apatickí, sami, majú pocit permanentného stresu alebo „opotrebovanosti“, nič ich nebaví, nezaujíma, ... .

   

  Dvojdňové stretnutie v prostredí stvorenom na:

  rozvoj potenciálu a osobnostného rastu, zvýšenie kvality života človeka, elimináciu syndrómu burn out (vyhorenia), budovanie zvyšovania sebadôvery, sebapoznania a sebareflexie, odhalenie v sebe silných a slabých miest, sociálne a komunikačné zručnosti, poznávanie a vnímanie druhých ľudí, ventilačné stretnutia.

   

  Maximálny počet účastníkov je 16 osôb a minimálny počet prihlásených je 8 osôb.

  Možnosť záväzného prihlásenia do 12.11.2017

  Rozsah 20 hod. 79,- €

  Zvýhodnená cena 69,- € pre záväzne prihlásených pri uhradení poplatku do 6.11.2017

  V cene sú: lektor, občerstvenie, prenájom priestorov, osvedčenie o absolvovaní, ostatné materiály spojené s realizáciou. Ubytovanie si každý účastník hradí sám. Cena ubytovania je 12,-€/noc.

   

   

  Formy našej práce ...

  Preferujeme a uprednostňujeme na stretnutiach zážitkovú formu, založenú na dôvere a neformálnom vzdelávaní  a zážitkovom učení. s možnosťou pokračovať vlastným osobnostným rozvojom.

   

  ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA