Kalendár

Informácie o udalosti

 • St
  21
  feb
  2018

  DETI, PARTNER, PRÁCA. AKO BYŤ V POHODE ?

  BRATISLAVA

   

  DETI, PARTNER, PRÁCA. Ako byť v pohode

  DETI, PARTNER, PRÁCA.

  AKO BYŤ V POHODE ?

  21. február 2018 v Bratislave

   

  Workshopom účastníci napredujú vo vlastnom SEBAROZVOJI.
  Cieľmi  workshopu  by  účastníci mali:  
  • Získať nový pohľad na svoj život, inú perspektívu
  • Zvýšiť kvalitu svojho života sebaskúsenostným napredovaním
  • Naučiť sa spracovať to čo ich zraňuje
  • Zvýšiť vlastné sebapoznanie, sebavedomie a sebadôveru
  • Poznať svoje slabé, silné stránky, limity, možnosti a ako na nich pracovať
  • Naučiť sa ako efektívne komunikovať
  • Eliminovať vyhorenie (Bur-out – syndróm vyhorenia)
  • Predchádzať depresiám
  • Vedieť akceptovať seba aj druhých
  • Ventilovať
  Miesto konania:  Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
  Čas: od 8 hod. do 16 hod. (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom).
  Lektorka: PhDr. Denisa Morongová
  Cena:  35 eur (spôsob platby prevodom SK44 8330 0000 0020 0131 1061 SWIFT/BIC FIOZSKBAXXX).   Do predmetu uveďte svoje meno. Úhradu možné realizovať do 15.2.2018
  V cene je lektor, materiál, miestnosť, občerstvenie.
  Obed sa dá objednať hneď ráno v Inštitúte v cene 3,90€ (hradí si každý účastník sám)
  Prihlásenie: prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete na www.aveprosperita.sk/kalendar/  alebo https://goo.gl/forms/KTcsSCDunnxnibVr2
  možné do  15.2.2018
  Minimálny počet prihlásených 10. Maximálny počet 13 účastníkov.
  Kontaktná osoba PhDr. Denisa Morongová info@aveprosperita.sk, 0908 866 816.
  ROZVÍJAME SPOLOČNE SVOJU OSOBNOSŤ.  🙂 
  AK MÁTE ZÁUJEM ZÚČASTNIŤ SA, ALE ČAS VÁM NEVYHOVUJE, NAPÍŠTE NÁM.
  ZÁVAZNÁ PRIHLÁŠKA

  https://goo.gl/forms/KTcsSCDunnxnibVr2