Kalendár

Informácie o udalosti

 • Št
  20
  sep
  2018
  Pi
  21
  sep
  2018

  Multidisciplinárne intervencie v rozvode

  Herľany

   

  Ave ProsperitA   v spolupráci s   Coachingplus

     vás pozývajú na

  Multidisciplinárne intervencie v rozvode

  20. – 21. september 2018

   

  Prihláška: https://goo.gl/forms/1BzFjTj6JnbcpBMi2

   

  Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť vybrané kľúčové zručnosti odbornej práce

  s dieťaťom a rodičmi v kontexte predrozvodovej a porozvodovej starostlivosti.

   

  Cieľová skupina účastníkov:
  Psychológovia, sociálni pracovníci, mediátori, advokáti a pedagógovia, ktorí pracujú alebo sú súčasťou procesu práce pred, počas a po rozvode rodičov.

   

  Ciele workshopu
  Na konci workshopu by mali účastníci:

  • porozumieť špecifikám prežívania detí a dospelých vo vysoko konfliktných situáciách rodinného systému
  • vedieť viesť rozhovor s členmi rodiny takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre všetky strany konfliktu
  • poznať rôzne modely práce, prístupy a stratégie v jednotlivých fázach konfliktu a rozvodového procesu
  • poznať špecifiká a možnosti rozvodovej mediácie, sociálnej práce s deťmi v rozvode, psychologickej a psychoterapeutickej práce s deťmi a dospelými v rozvode
  • vedieť vytvárať kontrakty s jednotlivými časťami spolupracujúceho systému (a to aj v situáciách, keď ľudia nechcú spolupracovať)
  • vedieť vytvárať dohody o spolupráci s inými pomáhajúcimi profesiami

   

  Miesto konania: Herľany, Učebno-výcvikové zariad. Herľany.

   

  Čas konania: 1. deň 10:00 – 18:00 a 2. deň 8:30 – 15:30 (prezentácia začína pol hodinu pred začiatkom výuky)

   

  Lektori: Zuzana Zimová, Ivan Valkovič a Vlado Hambálek
  Počet lektorov zúčastnených na Multidisciplinárnej intervencie v rozvode záleží od počtu prihlásených účastníkov.

   

  Cena: 89 eur (v cene je občerstvenie, lektori, prenájom miestností, potvrdenie o účasti)

   

  Prihlásenie do: 20.8.2018

   

  Počet prihlásených je obmedzený. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby.

   

  Kontakt: PhDr. Denisa Morongová, 0908 866 816, info@aveprosperita.sk

   

   

  Ubytovanie je možné rezervovať na t.č. 0905 811 097, priamo u Marty Sabadkovej
  Učebno-výcvikového zariad. Herľany pár krokov od realizovania workshopu.

  Stravovanie je možné priamo v zariadení.

   

   

   

   

  Lektori:

  Vladimír Hambálek, Mgr.

  Psychoterapeut, mediátor – v rozvodovej aj porozvodovej situácii, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).

   

  Zuzana Zimová, Mgr.

  Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, ďalej sa kontinuálne vzdelávala v psychoterapii: skupinová psychodynamická psychoterapia, katatýmno-imaginatívna psychoterapia, dyadická vývinová terapia vzťahovej väzby. Má absolvovaný akreditovaný výcvik v supervízii v ASSP. Teoreticky aj prakticky sa špecializuje sa na témy vzťahovej väzby v rodinnom aj inštitucionálnom kontexte a pracuje aj ako mediátorka v rozvodovej a porozvodovej situácii. Pracovala ako riaditeľka v Pedagogicko-psychologickej poradni a Centra výchovnej psychologickej prevencie, v občianskom združení Návrat, aj ako supervízorka a metodička poradensko-psychologických služieb a odborných zamestnancov detských domovov na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.

   

  Ivan Valkovič, PhDr.

  Psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť psychologického poradenstva a psychoterapie. Po vysokoškolskom štúdiu psychológie absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii a supervízii. Ďalej sa vzdeláva v metódach organizačného rozvoja a v supervízii. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou Európskou asociáciou pre psychoterapiu. Do roku 2005 bol riaditeľom celoslovenskej siete manželských a rodinných poradí (Centrá poradensko-psychologických služieb) a dodnes je aktívnym supervízorom Asociácie manželských a rodinných poradcov. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, má skúsenosti s assessment centrom. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).