ORGANIZÁCIA Ave ProsperitA

 

 

je  otvorená každému, kto chce pre seba niečo urobiť a chce to najlepšie  pre seba či svojich blízkych.  Vznikla s myšlienkou a presvedčením pomáhať každému, kto o to stojí. Členky a zároveň  lektorky výcvikov pracujú s ľuďmi v rôznych sférach už celé roky a reagujú na potreby ľudí v rôznych oblastiach. Spoločným menovateľom je sám jednotlivec, rodina, ale aj jednotlivec v skupine, či skupina ako taká.

 

Jednotlivé výcviky sú prispôsobené vo svojich sférach ľuďom z rôznych oblastí: pracovných, súkromných, špecifických.

 

Preferujeme a uprednostňujeme na stretnutiach zážitkovú formu, pretože práve zažitím si účastníci najviac odnesú, prežijú sami daný výcvik skôr, ako čistou teóriou.

 

Sme tu pre tých, ktorí sa zaujímajú o seba, vlastný rozvoj, cítia sa unavení, vyčerpaní, frustrovaní, apatickí, sami, majú pocit permanentného stresu alebo „opotrebovanosti“, nič ich nebaví, nezaujíma, v práci je to zlé a doma o nič lepšie, …. chcú sa zastaviť, zamyslieť nad sebou, stanoviť si nové priority a znovu začať naplno aktívne žiť.

PRE ĽUDÍ, KTORÍ  CHCÚ ZLEPŠIŤ KVALITU SVOJHO ŽIVOTA 

 

Naše výcviky neustále vylepšujeme aj ďalším vzdelávaním lektorov, v rámci niektorých výcvikov pracujeme na akreditácii, iné sa vyrovnajú kvalite aj bez akreditácie.

 

STANOVY

Ochrana osobných údajov