Výročné správy

Členky Ave ProsperitA pôsobia v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti občianskeho združenia už roky.  Rozhodli sa viac prehĺbiť svoje pôsobenie ako aj pomoc a preto rok 2017 je významný tým, že Ave ProsperitA bola založená. 

Rok 2018 sme mali možnosť ešte viac pomôcť, čo sme zaznamenali aj v našej výročnej správe. A veríme, že každým rokom sa bude naša pomoc rozširovať pre viac ľudí.

 

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017