Výročné správy

Členky Ave ProsperitA pôsobia v oblastiach, ktoré sú predmetom činnosti občianskeho združenia už roky.  Rozhodli sa viac prehĺbiť svoje pôsobenie ako aj pomoc a preto rok 2017 je významný tým, že Ave ProsperitA bola založená a prvá výročná správa je preto dostupná už začiatkom  roka 2018 za predchádzajúce obdobie.

 

 

Výročná správa 2017