POSUNKOVÝ JAZYK

Nepočujúcich je pomerná časť obyvateľstva na Slovensku ale aj v iných krajinách. Oficiálne štatistiky sa nevedú, čo neznamená, že medzi nami nepočujúci nie sú. Sú súčasťou našej spoločnosti.

Je trendom učiť sa cudzie jazyky, ktoré využijeme  pri pobyte v zahraničí, v práci,  na dovolenke. Nie je trendom učiť sa posunkový jazyk, aby sme sa dorozumeli s ľuďmi, ktorí v našej krajine tiež žijú a sú jej súčasťou. 

Zo vzájomného nedohovorenia sa s počujúcimi môžu vznikať nedorozumenia, ktoré môžu viesť k vážnejším problémom. Nepočujúci tiež potrebujú ísť na poštu, k lekárovi, na pohotovosť, políciu, do obchodu, na úrady,  plaváreň, do servisu, alebo môžu byť svedkom nehody a pod. Je mylný predpoklad myslieť si, že keď nepočujú, vedia si to napísať, či prečítať. Túto schopnosť nemá každý nepočujúci a mať pri sebe pri každom úkone tlmočníka nemusí byť možné.

Slovná zásoba nie je tak bohatá ako Slovenský jazyk, avšak jej jednoduchosť je obdivuhodná. 

Posunkový jazyk je iný pre každú krajinu. Preto ak sa ho naučíte na Slovensku, dorozumiete sa ním len tu. 

Naučiť sa Posunkový jazyk je pre každého, kto má záujem vedieť ho. Organizujeme ho v spolupráci s lektorom, ktorý má v danej oblasti nie len celoživotné skúsenosti ale aj 10 ročnú prax v jeho lektorovaní a tlmočení. Pripravujeme jeho akreditáciu a veríme, že čoskoro  budeme môcť o jeho akreditácii informovať.

Stáva sa, že detičky sa rodia s poškodeným sluchom, a preto  organizujeme aj rodinné stretnutia, kde sa daný jazyk učia rodičia s detičkami súbežne alebo jednotliví rodičia.

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.