SEBAPOZNANIE

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojím myšlienkam, pocitom, emóciám. Cez sebapoznanie odhalíte svoj vnútorný potenciál, identifikujete a postupne začnete odstraňovať problémy i blokády, ktorých dôvody často pramenia z minulosti a zároveň môžete odkrývať odpoveď na otázku: kto som?

 

Rozvíjaním sebapoznávania objavíte a spoznáte  svoju osobnosť, a tak získate voči sebe pochopenie. Tieto kroky Vás môžu viesť k získaniu sebaúcty, sebalásky a k celkovej vnútornej rovnováhe.

 

Cez pochopenie vlastného vnímania a poznávania, sa odkrývajú veci, ktorým sa nerozumelo a vznikajú tak nové možnosti lepšieho života pre seba ale aj svojich blízkych a svojho okolia.

 

V rámci výcviku sa naučíte hlbšie spoznať seba a postupne odkryť odpoveď aj na otázky:

♦  prečo ste takí, akí ste,

♦  čo je pre vás dôležité a aké vzory sú pre vás dôležité,

♦  aké sú vaše zvyky,

♦  ako sa môžete sebapoznávať,

♦  aké máte schopnosti,

♦  aké hodnoty uznávate,

♦  či ste tými, za akých sa pokladáte.

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.