SUPERVÍZIA

Je určená pre každého, kto pracuje v pomáhajúcich profesiách. Predstavuje kvalifikovaný dohľad, zameraný na kvalitu činnosti pracovníkov.

Plní tri základné funkcie, a to: PODPORNÚ, RIADIACU a VZDELÁVACIU.

 

Supervíziu vykonáva supervízorka, ktorá je nie v nej len teoretik, ale aj praktik. V danej oblasti má už viacročnú prax  v sociálnych službách, ale aj ako pedagóg na vysokej škole, kde daný predmet prednáša. Uvedomujeme si, že supervíziu potrebujú okrem sociálnych služieb aj iné pracovné oblasti, aj napriek tomu, že zo zákona zahrňuje len túto oblasť.

 

Supervíziu ponúkame ako samotný výcvik ale aj ako možnosť využiť ju pre rôzne iné pracovné profesie.

 

S jej pomocou môžu jednotlivci, ale aj skupiny:

 

♦  zlepšiť schopnosť vykonávať svoju prácu čo najefektívnejšie,

♦  pomôcť profesijne rásť, rozvíjať vedomosti,

♦  odhaľovať skryté problémy,

♦  identifikovať svoje silné i slabé stránky, ale i príležitosti a ohrozenia,

♦  vytvoriť podnety k hľadaniu nových možností pri riešení problémov,

♦  reflektovanie svojho jednania a postupov v pracovnom, ale i osobnom živote,

♦  verifikovať správnosti svojich postupov,

♦  korigovať neefektívnosť postupov.

 

 

 

Každý účastník výcviku po jeho úspešnom absolvovaní získa okrem teoretických vedomostí a praktických zručností aj osvedčenie.